Czy możesz zostać kursantem?

Kursantem może zostać każda osoba ucząca się lub która ukończyła szkoły średnie w poprzednich latach !

Zgłoś się !

Zgłoś się używając formularza poniżej :

Imię i nazwisko (wymagane)


Przyjdź zapisać się do sekretariatu...

… i już !